Onze koeien

Onze koeien

Wij vinden het belangrijk dat onze +/- 90 koeien en +/- 25 stuks jongvee zoveel mogelijk buiten zijn en buiten kunnen eten. Daarom geven wij de koeien vanaf het vroege voorjaar de buitenlucht weer terug. Na de overwintering in de stal zijn ze altijd blij als ze weer naar buiten mogen.

 

Onze koeien hebben ruim 32 hectare kruidenrijk en klaverrijk grasland rondom de boerderij waar ze ongeveer 200 dagen dag en nacht kunnen grazen. Daarnaast hebben we nog 30 hectare gras, +/- 5 hectare mais, +/- 3 hectare winterveldbonen, wat we zelf telen om krachtvoer voor de koeien van te maken, en +/- 3 hectare gersterwten, waar we de wintervoorraad voor de koeien van oogsten. 

 

Juist om duurzaam bezig te zijn met de natuur hebben we onze gras percelen ingezaaid met kruiden en klavers. Dit zijn vlinderbloemige gewassen die stikstof vastleggen. Daardoor hoeven deze percelen geen kunstmest te krijgen, wat beter is voor de natuur.

 

Ook proberen we tijdens het bewerken van onze percelen rekening te houden met de natuur. Zo let Teunis bijvoorbeeld in het voorjaar op of er geen kieviten verstopt zitten op het perceel wat hij gaat ploegen en tijdens het maaien geeft hij de jonge haasjes de kans om weg te rennen.